top of page
Stal Regime

Beste manegelid,

 

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben gaat het goed met de manege en zitten de meeste lessen vol. Wij zijn erg blij met het succes en hebben ook een aantal nieuwe lessen opgestart. Vanwege de drukte hebben wij het stalregime wat aangepast. Om te zorgen dat het zo vlot en rustig mogelijk op stal loopt voor, na en tijdens de lessen hebben wij wat regels opgesteld die wij graag met jullie willen delen.

 

Iedereen is welkom, mits de volgende regels gevolgd worden:

  • Op het manegeterrein wordt niet gerend en geen lawaai gemaakt!

  • Ieder paard dient voor het rijden gepoetst te worden en de hoeven moeten uitgekrabd zijn, er mag altijd om hulp gevraagd worden

  • Laat het harnachement controleren door de instructeur/instructrice voor het rijden of aan het begin van de les

  • Zorg dat je paard/pony en jijzelf een paar minuten voordat de les begint helemaal klaar zijn

  • Er dient in de stal of op de poetsplaats gewacht te worden tot de instructeur/instructrice een seintje geeft dat de paarden en pony’s mee de bak in mogen worden genomen

  • Wanneer er alleen les is in de voorste hal, is de regel: eerst alle paarden van stal de bak in, daarna de paarden uit de bak pas naar stal

  • Wanneer tegelijkertijd groepsles is in de voorste en achterste hal gaat het als volgt: alle paarden gaan via de voorste hal de bak in. Paarden die naar de tweede hal toe moeten, lopen via de voorste hal door de tussendeur naar de achterste hal. Paarden die van de achterste hal naar de voorste hal toe moeten, lopen via stal naar de voorste hal. Paarden die naar stal moeten lopen allemaal via de achterste hal naar stal. Op deze manier krijgen we eenrichtingsverkeer in de gangen tijdens dubbele lessen wat meer overzicht geeft op stal.

  • Na het rijden dienen de paarden afgezadeld te worden en het harnachement teruggebracht te worden naar de zadelkamer. Het bit moet worden afgespoeld en de dekjes en onderdekjes moeten worden opgestapeld of over de waslijn gehangen.

  • Geniet van de pony’s en paarden zoals wij dat doen 😊

 

Wij wensen jullie allemaal veel poets-, rij-, knuffel- en pony en paardenplezier!

Team Manege Ars Longa

Lessen inhalen:

Vanwege de volle jeugdlessen zijn er veranderingen rondom het inhalen: Als eerste dient er minimaal 24 uur van tevoren afgemeld te worden voor een les, anders heeft u geen recht om de les in te halen. Inhalen in de lessen is niet meer mogelijk, omdat de meeste lessen vol zitten en we de kwaliteit willen behouden. 

 

Nieuwe inhaalmomenten: Elke eerste zaterdag van de maand om 9:00 uur, inhaalles voor gevorderden. Elke laatste zaterdag van de maand om 9:00 uur, inhaalles rijtjesles. 

 

Voor deze lessen kan ingeschreven worden op het magneetbord naast de kantine. Ook hier zit een limiet aan en geldt

vol = vol! 

 

Wij hopen hiermee het inhalen beter te laten verlopen voor onze klanten. Vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons kwijt.  

Privacybeleid

Foto: Peter Maessen www.maessen.net

Foto: Peter Maessen www.maessen.net

Beste lesklant,

 

Het zal je niet zijn ontgaan: met ingang van 25 mei 2018 worden de regels over het gebruik van je persoonsgegevens gehandhaafd. Voor ons is dat aanleiding om je te informeren over ons privacybeleid.

 

In het kort: waar gaat het om?

Onze manege klanten zijn voor ons het belangrijkst. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om. Zo vragen we niet meer gegevens dan nodig. Ook plaatsen wij geen advertenties en we verkopen geen data. Zo hebben we dat altijd gedaan en dat blijven we doen.

De gegevens die bij ons bekend zijn heb je zelf doorgegeven. Bijvoorbeeld bij het aanmelden voor automatisch incasso of bij het aanmelden voor een les. Deze gegevens staan in een beveiligde online omgeving. 

 

Moet je iets doen?

Nee. Je hoeft op dit moment niets te doen. Mocht je vragen hebben, kun je contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Walter van den Brand 

Manege Ars Longa 

Jeugdwedstrijd Dressuur paarden en pony’s

 

Voor de onderlinge wedstrijden zullen alle kinderen die in de klasse F2 zitten een proef rijden van B (zonder galop) die op de website staat onder reglement. Per wedstrijd wordt gecommuniceerd welke proef we afnemen. Afgelopen wedstrijd merkten wij dat de F2 proeven erg lang zijn en om de dag vlotter te laten voorlopen is deze keuze gemaakt.

Vanaf de F3 worden de F-proeven gevolgd van de KNHS. Ook hier wordt voor de wedstrijd gecommuniceerd welke proef er gereden wordt. 

Deelname met manegepaarden en/of -pony's staat open voor ruiters en amazones van Manege Ars Longa.

De onderlinge wedstrijden zijn bedoeld voor ruiters die wekelijks bij Ars Longa lessen volgen.

 

Inschrijven is uiteraard ook toegestaan met een eigen paard of pony. Hiervoor is een aparte rubriek. Voor een aantal manege-pony's blijkt een duidelijke voorkeur te bestaan bij de deelnemers aan de wedstrijden. Definitieve indeling gebeurt door de wedstrijdleiding, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen én de mogelijkheden van de deelnemers.  

 

Het seizoen start eind september/begin oktober. Ieder seizoen is het ook mogelijk om winterkampioen te worden. Om winterkampioen te kunnen worden, moeten de ruiters/amazones minimaal drie van de vier wedstrijden hebben gereden. Je kunt alleen winterkampioen worden in de hoogst gestarte klasse in het lopende seizoen. Winterkampioen wordt de ruiter/amazone met de minste plaatsingspunten*, na de minimaal verplicht verreden wedstrijden van het seizoen. Bij ex aequo stand is de laatste wedstrijd doorslaggevend.

 

Naast een mooie prijs, krijgen de winterkampioenen een plekje in de Wall of Fame in de kantine en op de website van Manege Ars-Longa.

 

Inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per pony/paard

Springavond Eigen Pony's en Paarden

 

Allereerst zal het formulier 'eigen risico' ingevuld dienen te worden, voordat je deel mag nemen aan de springavonden! Dit formulier moet ingeleverd te zijn bij Walter van den Brand voor aanvang van de eerste springavond van het seizoen! Je kunt je opgeven via de lijst die twee weken voor aanvang van de springavond wordt opgehangen op het prikbord naast de kantine of via de mail:

 

leon@manegearslonga.nl   

 

De woensdag voor de springavond hangt er een formulier op het prikbord naast de kantine met de tijd wanneer je gaat springen. Op dit formulier kun je aangeven wat je wilt springen: balkjes of springhoogte.  

 

Je mag het parcours op de door jouw aangegeven hoogte twee keer springen. De beste ronde telt. Deze rondes wordt er niet op tijd gereden. De bedoeling is om foutloos te rijden, dus geen balk eraf of weigering. Wanneer er meer ruiters foutloos het parcours hebben gereden, zal er een barrage volgen. In de barrage wordt er wel op tijd gereden en wordt er gekeken naar het aantal strafpunten.   Tijdens de barrage zal de springhoogte met 10 cm worden verhoogd, uitgaande van de hoogte die je in het eerste parcours gereden hebt. Diegene die tijdens de barrage de beste tijd heeft en de minste strafpunten, die heeft gewonnen.  

De kosten voor de ruiters van Manege Ars Longa € 7,50 per springavond. Voor ruiters buiten de manege die met een eigen paard/pony komen, betalen € 10,00 per springavond.

 

Ruiters kunnen zich inschrijven met een pony tot maximaal 60 cm springhoogte en paarden tot maximaal 70 cm springhoogte. Zijn er wensen die afwijken van deze springhoogtes kan men in overleg met Walter van den Brand afspraken maken.  

 

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij: Walter van den Brand & Leon van Bloois 

bottom of page